Produkcja mieszanki betonowej odbywa się z kwalifikowanych składników – kruszyw m.in. z kopalni grupy Direx, a także cementu z firmy DYCKERHOFF Polska. Do mieszanek betonowych w zależności od wymaganych parametrów stosujemy różne domieszki chemiczne firmy CHRYSO. Nasze zakłady wyposażone są w urządzenia grzewcze, co umożliwia dostawy ciepłego betonu w temperaturach powietrza do -15°C.

Przy opracowywaniu receptur betonów, badaniem i kontrolą produkowanego betonu zajmuje się niezależne laboratorium, co jest gwarancją całkowitej bezstronności i obiektywności. Jesteśmy w stałym kontakcie z Instytutem Budowy Dróg i Mostów w Warszawie, korzystamy również z pomocy naukowców z Wydziału nauk technicznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Na wszystkie betonu wyprodukowane w naszych wytwórniach udzielamy gwarancji jakości, a także wydajemy atesty na podstawie pomiarów i badań sprzedawanego betonu zgodnie z normami PN-88/B-06250 a także PN-EN 206+A1:2016-12

TRANS BETON Pietrzak MŁAWA
TRANS BETON Pietrzak MŁAWA