Masy betonowe

Oferujemy:

 • betony towarowe wszystkich klas,
 • betony posadzkowe z dodatkiem włókien każdego rodzaju,
 • betony drogowe i mostowe (z zastosowaniem grysów bazaltowych i granitowych dla budownictwa komunikacyjnego),
 • betony wodoszczelne,
 • betony lekkie – jastrychy,
 • zaprawy murarskie,
 • szlichty cementowo – piaskowe
 • podsypki cementowo-piaskowe,
 • grzanie betonu
 • dwa węzły betoniarskie w jednej lokalizacji (węzeł awaryjny), oraz wytwórnia w Królikowie k/Olsztyna
 • wyspecjalizowany sprzęt w postaci pomp do betonu.

Do produkowanych betonów dodajemy nowoczesne domieszki chemiczne do betonu:

 • opóźniające,
 • uplastyczniające (plastyfikatory),
 • upłynniające (superplastyfikatory),
 • napowietrzające.
TRANS BETON Pietrzak MŁAWA

Transport mędzynarodowy


W 2004 r. „TRANS-BETON” PIETRZAK otrzymał licencję na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy. Od tego czasu świadczymy usługi transportowe na terenie Unii Europejskiej.

Specjalizujemy się w transporcie towarów wymagających warunków chłodniczych. Naczepy są wyposażone w rejestratory temperatury generujące wydruki z termografu (-30 C - + 30C). Wszystkie ciągniki siodłowe posiadają normę od EURO 3 do EURO 5.

Posiadając ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźników w kwocie 500 000 USD, gwarantujemy kompleksowość i rzetelność usług oraz terminowość dostaw.


TRANS BETON Pietrzak MŁAWA

Inne usługi


Oferta innych świadczonych przez Nas usług:


 • Wykopy ziemne,
 • Roboty wyburzeniowe,
 • Sprzedaż kruszyw,
 • Sprzedaż cementu,
 • Sprzedaż bloczka fundamentowego
 • Sprzedaż nawozów wapniowo-magnezowo-węglanowych.
 • Sprzedaż płyt drogowych.

TRANS BETON Pietrzak MŁAWA