OFERUJEMY

 • Betony zwykłe towarowe: od B 7,5 do B 60 oraz od C8/10 do C50/60
 • Betony posadzkowe (z dodatkiem włókien stalowych lub polipropylenowych)
 • Betony drogowe i mostowe (z zastosowaniem grysów bazaltowych i granitowych dla budownictwa komunikacyjnego)
 • Betony wodoszczelne
 • Betony lekkie – jastrychy
 • Zaprawy murarskie
 • Szlichty cementowo – piaskowe od M-7 do M-20
 • Podsypki cementowo-piaskowe
 • Grzanie betonu - beton ciepły

Do produkowanych betonów dodajemy nowoczesne domieszki chemiczne do betonu:

 • opóźniające
 • uplastyczniające (plastyfikatory)
 • upłynniające (superplastyfikatory)
 • napowietrzające